<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Ý nghĩa số đo của mỗi một chi tiết lăng mộ đá

23/08/2016 - 06:42

Mỗi một chi tiết là một trong những phần quan trọng để cấu thành nên một mẫu lăng mộ đẹp hoàn thiện và để những chi tiết đó được hoàn thiện một cách thống nhất thì những nghệ nhân cần đưa đến cho chúng một số đo kích thước nhất định. Một số đo của riêng chúng và những số đo có thể tạo nên một khu lăng mộ hoàn chỉnh khi từng một chi tiết được hoàn thiện, số đo không chỉ là thể hiện sự cấu thành nên sản phẩm mộ đá đẹp mà số đo còn là bộ phận thể hiện ý nghĩa của sản phẩm với mỗi một số đo sẽ có những ý nghĩa khác nhau tùy thuộc xem số đo ấy phụ thuộc vào cung nào trong những cung ở thước loban. Những nghệ nhân khi chế tác những chi tiết hay thiết kế một khu lăng mộ đá họ không chỉ quan tâm đến tngr thể khu lăng mộ đá mà họ còn quan tâm đến từng chi tiết một của khu lăng mộ đs ấy xem tại mỗi một chi tiết ấy đã đạt kích thước chuẩn hay không.

Cách hiểu đơn giản cho việc tìm kiếm số đo cho lăng mộ bằng đá

Đơn giản hơn một chút là họ kiểm tra xem những số đo mà họ chọn có thuộc vào một trong 8 cung số đẹp thuộc thước loban hay không nếu thuộc thì đó là một số đo chuẩn, một kích thước đạt tiêu chuẩn cho việc sản xuất lăng mộ bằng đá. Những con số luôn thể hiện rất rõ những ý nghĩa mà nó thể hiện và những ý nghĩa ấy trực tiếp ảnh hưởng đến gí trị của mỗi một mẫu sản phẩm lăng mộ đá khối do những nghệ nhân tại làng nghề thực hiện. Hãy cùng chúng tôi đi tìm những con số phù hợp cho công trình lắp đặt phần mộ của chính bạn, và cùng nhau xây dựng nên những công trình mộ đá với những số đo ấy. Chúc mọi người tìm được một số đo thích hợp cho công trình của mình.