<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Thành quả đạt được nhờ những mẫu lăng mộ bằng đá khối

22/09/2016 - 09:58

Với những gì mà những nghệ nhân trong làng nghề của chúng tôi thực hiện trước nay chúng tôi đã tạo nên những mẫu lăng mộ đá mới cũng như đưa ra những cách kinh doanh cũng như những quy trình chế tác lăng mộ bằng đá khác biệt và từ những điều đó từ một nhân tố rất nhỏ cũng tôi đã mang đến cho làng nghệ những kết quả cũng như những điều mà rất nhiều những cơ sở khác ngày đêm đều mong muốn có thể tạo nên được cho làng nghề những mẫu lăng mộ đá đẹp. Cũng nhau phát triển làng nghề nên một truyền thống cũng như tạo nên nhiều sản phẩm lăng mộ bằng đá hơn nữa cho làng nghề và cho khách hàng của làng nghề.

Kinh nghiệm chế tác lăng mộ đá giúp gì cho những nghệ nhân làng nghề

Từ những gì mà những nghệ nhân có kinh nghiệm trong làng nghề truyền đạt lại cho chúng tôi cũng như những điều mà chúng tôi đã học hỏi được từ bên ngoài chúng tôi đã thành công trong việc phát triển những ý tưởng của mình cùng với những ý tưởng của những khách hàng của chúng tôi thành những mẫu mộ đá đẹp hiện hữu. Có rất nhiều những sản phẩm được những nghệ nhân sản xuất cũng như những mẫu sản phẩm ấy đều được sản xuất với rất nhiều những kích thước khác nhau và để khách hàng có thể dễ dành nhận viết thì chúng tôi phần chia những mẫu sản phẩm mẫu mộ đẹp ấy ra những nhóm khác nhau để khác hàng có thể nhận biết, thống qua kiểu dáng như mộ hai đao, ba đao, mộ bàng ( mộ không đao), lăng thờ đá và rất nhiều những sản phẩm mẫu lăng mộ đẹp khác bạn có thể nói tên dựa trên kiều dáng của những mẫu sản phẩm ấy.