<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Nỗ lực hết sức mình để tạo nên những mẫu lăng mộ bằng đá đùng thời hạn

27/09/2016 - 10:57

Theo những mẫu thiết kế của khách hàng cũng như của các nghệ nhân thực hiện những điều ấy của khách, nhưng đôi khi có những đơn hành sản phẩm mộ đá ninh bình, những khách hàng khi đến với chúng tôi họ yêu cầu chúng tôi thời gian thực hiện lăng mộ đá nhanh với một khoảng thời gian có thể ngăn hơn một nửa khoảng thời gian thực hiện một ngôi lăng mộ đá bạn đầu và những lúc như thế chúng tôi đành bắt buộc những mẫu lăng mộ đẹp từ đá với khoảng thời ngắn đó chúng tôi đành chấp nhận để những nghệ nhân của mình làm thêm giờ.

Những khoảng thời gian thực hiện công việc chế tác hàng vội tại làng nghề

Những công trình tâm linh là những công trình đòi hỏi khoảng thời gian cũng như những giá trị khác đều cần thực hiện một cách chính xác mộ bằng đá không những thế sai lệch với đơn vị giờ và ngày chính vì thế nếu như khách hàng có đặt cho chúng tôi những đơn hàng gấp thì cách khắc phục những đơn hàng ấy của chúng tôi chính là để những nghệ nhân thực hiện làm đá thêm giờ để sao cho kịp tiến độ thời gian với khách hàng cũng như có thời gian để thực hiện những mẫu lăng mộ bằng đá khác và kiểm tra xem những mẫu lăng mộ bằng đá ấy có thể đạt được chất lượng để lắp đặt cho khách hàng hay không và chọn ra những phương án thay thế những điều mới nhất cho khách hàng của mình. Mang đến khá nhiều những đặc điểm của như những giá trị mới và những điều khoảng có trong hợp đồng của mình như thế nào đó chính là trách nhiệm của mỗi người nghệ nhân chúng tôi là xây dựng những mẫu mộ bằng đá khi đã nhận đơn hàng của khách.