<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Những nghệ nhân chế tác lăng mộ đá có cần quan tâm đến nhu cầu của khách hàng

29/08/2016 - 06:46

Đáp ứng nhu cầu của khách hàng là một trong những điều mà bất kỳ một nhà sản xuất nào cũng cần tuân thủ để có thể tồn tại nhưng vấn đề ở đây là những nhà sản xuất ấy đã chế tạo hay sản xuất những sản phẩm lăng mộ đá của mình như thế nào cho đảm bảo những yếu tố cần có. Những nghệ nhân cũng thế họ luôn phải thay đổi những sản phẩm lăng mộ bằng đá của mình nhưng họ không hề muốn thay đổi những nét đăc trưng nhất trong những sản phẩm truyền thống như, không để chúng mất đi những nét hóa văn truyền thống trên mẫu mộ đá hay những điều cơ bản mà những nghệ nhân đi trước thực hiện và truyền đạt lại. Làng nghề và những nghệ nhân đã đi quan một chặng đường không phải là quá ngăn đối với một đời người, những nghệ nhân trog làng cũng như những sản phẩm mộ đá của làng đã đi quan 400 năm lịch sử và trong mỗi một năm ấy, trên mỗi một cột mốc chúng tôi đều luôn cố gắng tạo nên những dấu chân in đạm trên những chặng đường đi, một minh chứng cho điều đó đấy chính là những sản phẩm của chúng tôi.

Những dấu ấn trên đá vẫn tồn tại từ xa xưa đến nay

Từ những sản phẩm chế tác đầu tiên cho đến những sản phẩm mộ đá đẹp hiện nay chúng vẫn còn ở nguyên những vị trí mà những nghệ nhân đã đặt, có thể những sản phẩm này đã bị bạc màu gia mưa và năng nhưng hình dáng cũng như tư thế đứng của chúng vẫn vững vàng như thế. Chính những điều đá đã là những khẳng định vô cùng vững vàng đối với những nghệ nhân. Họ đã hoàn toàn đúng khi chọn đá chính là nguyên vật liệu chế tác những sản phẩm mẫu mộ đá đẹp của mình. Cùng với những điều đó thì chúng lại là những động lực, là bàn đạp mạnh mẽ giúp cho những nghệ nhân thực hiện những mong muốn của bản thân cũng như thực hiện lời hứa của mình.