<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Nguồn gốc văn hóa tảo mộ của người Việt.

23/06/2017 - 08:13

Tết Thanh Minh được du nhập vào nước ta khi còn là thuộc địa của các nước khác. Nguồn gốc thực của tết thanh minh bắt nguồn từ trung quốc. Được tương truyền bắt đầu từ đời vua Tấn Văn Công, nước Tấn, sau khi rời nước lưu vong tại nhiều quốc gia khác nhau.

Khi ấy một hiền sỹ mang danh Giới Tử Thôi lưu vong cùng vua giúp vua lập mưu kế. Nhưng có một ngày trên đường lưu vong không có lương thực sĩ tử này đã tự cắt một phần thịt của chính mình nấu dâng cho vua. Khi ăn ăn xong vua mới hỏi và biết được chuyện đó, vua cảm kích vô cùng. Sĩ tử theo phò tá vua trong xuốt 19 năm cùng trải qua nhiều gian nan vất vả.

Nhưng sau khi dành lại được ngôi, vị vua dù thưởng hết cho những người có công nhưng lại quên mất người sĩ tử đã cùng mình lưu vong ấy. Sĩ tử Giới Tử Thôi tuy không được trọng thưởng nhưng cũng không oán hận và không nói gì, chỉ nghĩ đó là nghĩa vụ của mình không là công lao gì lớn. Chính vì vậy ông đã đưa mẹ mình cùng vào núi Điền Sơn ở ẩn. Về sau khi vị vua ấy nhớ ra, cho người đi tìm.

Khi tìm được thì người sĩ tử này nhất định quyết không rời Điền Sơn ra lĩnh thường. Vị vua Tấn Văn Công ra lệnh cho đốt rừng nhằm ép sĩ tủ phải ra nhưng ông nhất định không ra và kết cục là cả hai mẹ con để mất tại Điền Sơn.

Vị vua rất thương xót và cho tiến hành lập miếu và ra lệnh trong dân gian không được đốt lửa trong 3 ngày, chỉ ăn đồ nguội đã nấu sẵn để tưởng niệm vị sĩ tử đó từ ngày 3/3 cho đến 5/3 âm lịch hàng năm. Từ đó cho đến nay 3/3 hàng năm được coi và nét văn hóa này bắt đầu du nhập vào nước ta từ thời nhà lý và cho đến tận ngày nay chúng vẫn được tồn tại theo những thay đổi của người Việt.

Vào ngày thanh minh hàng năm những người con người cháu dù ở khắp mọi nơi cũng cố gắng để trở về quê nhà tham dự lễ tảo mộ với những người đã mất. Xây dựng cho họ những phần mộ vững chắc và lăng mộ đá của nghệ nhân làng nghề cũng xuất hiện với ý nghĩa đó và từ truyền thống tảo mộ của dân tộc ta.

Nguồn: http://langmodanb.com siêu tầm và https://damynghetp.info/lang-mo-da