<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Mỗi thế hệ nên và sẽ làm gì để phát triển lăng mộ bằng đá

22/09/2016 - 09:55

Như những gì mà mỗi một thế hệ ông cha chúng ta đi qua và để lại ấy là mỗi một phần mộ sẽ mất 3 cho đên 4 năm mới được xây dựng lăng mộ đá mới hay còn được nhắc đến với cái tên cải tàng cũng như xây dựng lăng mộ. Để ổn định những phần mộ sau khi được cải táng thfi khi chọn vị trí chúng ta nên chọn những vị trí có đất cao cũng như đất có thể phân hủy tốt, khô giáo cũng như đạt những đặc điểm nổi bật của những yếu tố liên quan. Một số những vị trí mà chúng ta không nên chọn để xây dựng những phần mộ đá ấy chính là những nơi công cộng, những vị trí mà đã có một phần mộ được đặt trước đó. Bên cạnh ấy thì một điểu tối kỳ đất là khi đặt mộ đá đẹp không nên để phần cuối cao hơn phần đầu.

Lời khuyên của những nghệ nhân làm mộ đá nguyên khối

Một trong những lời khuyên của những nghệ nhân trong làng nghề đá chúng tôi cũng như của rất nhiều những người có tuổi khác ấy chính là khi xây dựng mẫu mộ đá đẹp nên chọn những chỗ đất mới cũng như đất phù hợp và cần xem xét thật kỹ trước khi quyết định xây dựng lăng mộ bằng đá cũng như chọn thời gian và chọn cơ sở uy tín để thực hiện những công việc ấy. Thông thường khi kết thúc thời gian khoảng 3 năm thì con cháu sẽ bắt đầu công việc cải táng lại ngôi mộ cũng như chọn những sản phẩm lăng mộ đá đẹp, chất liệu gì để xây dựng nên những phần mộ cố định cũng như chọn nên những mẫu lăng mộ gồm kiểu dáng cũng như mẫu mã hoa văn như thế nào để xây dựng những phần mộ.