<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Mỗi một ngôi mộ mỗi một tấm bia.

29/06/2016 - 06:04

Lăng mộ đá hiện nay giống như một ngôi nhà nhỏ. Khi xây dựng một ngôi lăng mộ đá điều đó cũng có nghĩa là bạn đang xây một ngôi nhà mới cho những người thân đã mất của mình. Và tất nhiên một ngôi nhà mới thì cần có những thông tin của chủ nhà. Trên mỗi một mẫu mộ đá khối thì tấm bia chính là nơi ghi những thông tin cơ bản cần có. Dù là ngôi lăng mộ chung của dòng tộc thì cũng cần có một chiếc bia ghi tên gia tộc.

lăng mộ đá

Bia mộ tại mỗi vùng miền có giống nhau hay không?

Tại mỗi một vùng miền thì việc khắc bia mộ đá đẹp là khác nhau tùy thuộc vào văn hóa của vùng miền ấy mà thông tin và cách khắc sẽ khác nhau. Thông thường từ trước đến nay thì những dòng chữ được khắc trên bia mộ sẽ là những dòng thông tin cơ bản như tên tuổi, ngày tháng năm sinh, quê quán của những người đã mất nhằm để lại cho con cháu mai sau. Hay có thể là họ khắc lên đó những câu nói triết lý sống. Nhằm tạo nên những điều riêng biệt của mình, của dòng  tộc mình. Những câu nói như để lại nhắc nhở những thế hệ sau phải luôn ghi nhớ ý nghĩa của câu nói và làm theo chúng giống như một lời căn rặn đến tất cả mọi thế hệ mai sau. Chính vì ý nghĩa muốn truyền lại, hay để lại cho những thế hệ mai sau có thể hiểu được những việc và những gì thế hệ trước đá để lại mà những thông tin trên đá mới được hình thành, mỗi một mẫu mộ đá đẹp luôn cần có một tấm bia ghi lại tất cả những thông tin mà bạn muốn lưu truyền đến những thế hệ tiêp theo của bạn. Đây cũng là một trong những kiểu trạm khắc hoa văn mà chúng ta có thể dễ dàng tìm thất tại rất nhiều những khu lăng mộ đá hay tại một số những hình ảnh văn hóa tại nước ngoài. Khi xưa việc trạm khắc những dòng chứ lên đá khá là khó khăn không những thế tại một số những tỉnh thành không biết đến việc sử dụng đá để trạm khắc thì không thể thực hiện được nhưng cho đến ngày nay thì việc sử dụng đá cho những việc lưu giữ thông tin đã rất phổ biến trên cả nước. Cơ sở đá mỹ nghệ Thiên phú chúng tôi là một trong những cơ sở chế sản xuất các mặt hàng về đá không chỉ là trạm khắc bia đá mà chúng tôi còn nhận thi công tất cả những hạng mục công trinh lăng mộ đá khối, các sản phẩm từ đá chỉ cần bạn yêu cầu chúng tôi có thể giúp bạn thực hiện chúng.