<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Mộ đá xây theo một quy trình chung với những mẫu thiết kế riêng.

10/08/2016 - 04:12

Mọi sự vật hiện tường đều luôn luôn không ngừng thay đổi để có thể theo kịp với tốc độ quay của xã hội và để đáp ưng được nhu cầu của khách hàng thì những nghệ nhân tại làng nghề đá mỹ nghệ ninh vân chúng tôi đã bắt đầu thay đổi những mẫu sản phẩm mộ đá đẹp của chính mình sao cho chúng có thể đáp ứng được nhu cầu luôn thay đổi của khách hàng và trong qua trình thay đổi những sản phẩm ấy chúng tôi đã nghĩ tới việc tìm ra một cách sản xuất chung nhất sao cho để dù khi khách hàng đặt hàng với bất kỳ một yêu cầu gì thì chúng tôi cũng đều có thể đáp ứng được. Sau nhiều lần thử nghiệm cuối cùng những nghệ nhân cũng tìm ra được một quy trình chế tác lăng mộ đá có thể thay đổi theo bất kỳ một yêu cầu nào của khách hàng.

lang mo da

Quy trình thực hiện những yêu cầu của khách hàng

Từ việc tìm kiếm những mẫu sản phẩm lăng mộ đá mới nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng thì những nghệ nhân trong làng nghề đá mỹ nghệ chúng tôi đã nghĩ đến việc lấy chính những yêu cầu của mỗi khách hàng để tạo nên những mẫu sản phẩm mới và việc làm ấy không những giúp chúng tôi có thể tạo ra những mẫu sản phẩm mới mà chúng tôi còn có thể xây dựng một mẫu mộ đá đẹp đáp ứng được tất cả những nhu cầu của khách hàng. Không giống nhau mà mỗi một vị khách sẽ là một sản phẩm mới. Chỉ với những yều cầu hay những ý tưởng mà bạn muốn chúng tôi xây dựng trong mẫu mộ đá của gia đình bạn những nghệ nhân tại làng nghề sẽ áp dụng những điều chung nhất cũng như dựa vào khả năng tưởng tượng và sáng tạo cũng đôi bàn tay tài hoa để tạo nên một sản phẩm hoàn thiện theo đúng như yêu cầu của khách hàng. Hãy cùng những nghệ nhân tạo nên những sản phẩm lăng mộ đá đẹp.