<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Làng nghề đá trở lại – phát triển đời sống con người nơi đây

31/08/2017 - 08:27

Cách đây khoảng 40 năm những nghệ nhân tại làng nghề không còn nhiều. Do nhu cầu không còn cũng như quá trình xây dựng sản phẩm mới gặp nhiều khó khăn, nhiều cơ sở không có vốn đã buộc phải bỏ nghề ông cha để lại và chuyển sang một nghề mới nhằm có thể duy trì được cuộc sống sinh hoạt hoàng ngày của gia đình.

Nhưng khi sản phẩm lăng mộ đá bắt đầu được hoàn thiện và được khách hàng trên toàn quốc đón nhận. Một lần nữa làng nghề đá được tái sinh. Những nghệ nhân đã bắt đầu trở lại với công việc chế tác của mình.

Lăng mộ bằng đá và sự trở lại của làng nghề

Hiện tại cho đến nay trong làng đã có đến 500 hộ sản xuất, nằm phân bố đều trong tất cả các xã tại Ninh Vân. Và riêng với làng nghề đá Xuân Phúc được công nhân là làng nghề truyền thống. Tại đây chính là nơi đầu tiên xây dựng nên nghề truyền thống, là nơi ông tổ nghề đá đặt những viên đá, những nhát đục, nhát búa đầu tiên.

Trong số những lao động tại đây có đến 80% là lao động tại địa phương và còn 20% là lao động tại một số những tỉnh thành khác về đây học nghề và làm việc.

Cho đến hiện tại, việc duy trì nghề truyền thống của ông cha được xây dựng theo hình thức cha truyền con nối cứ thể tiếp tục từ đời này sang đời khác. Trong làng nghề có những gia đình có từ 3 cho đến 4 đời theo làm nghề. Cũng vì thế, phương pháp chế tác hiện tại vẫn mang nhiều nét đặc trưng, truyền thống. Gìn giữ và bảo tồn nghề chế tác cũng như vận dụng thật tốt những gì ông cha đã tích lũy được. Dựa theo đó mà phát triển cho gia đình, cho làng nghề.

Từ những sản phẩm sinh hoạt những nghệ nhân tiến hành phát triển theo hướng sản phẩm tâm linh. Họ xây dựng nên những sản phẩm lăng mộ đá đẹp, bát hương đá, cây hương đá,... với nhiều hình dáng, mẫu mã và kích thước khác nhau. Đáp ứng đầy đủ nhu cầu của khách hàng cũng như nhu cầu trong vắn hóa tâm linh.

Và cho đến hiện tại những sản phẩm này cũng chính là những sản phẩm đi đầu trong công cuộc phát triển và đưa các sản phẩm đến gần hơn với khách hàng. Giới thiệu nghề truyền thống đến với tất cả các tình thành khác trong toàn quốc. Làm bàn đạp và là bước đi trong chặng đường xây dựng làng nghề trong những năm tiếp theo.

Gìn giữ những nét đẹp truyền thống và đưa chúng đến với những thế hệ mai sau. Truyền đạt cho chúng cảm hững cũng như trách nhiệm phải gìn giữ nghề truyền thống ông cha đã vất và xây dựng và phát triển.