<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ tồn tại từ đó đến nay

31/08/2016 - 08:17

Những nghệ nhân cùng với những khối đá đã tạo nên những sản phẩm lăng mộ đá đẹp vô cùng đặc biệt, đặc biệt ở cách chế tác, đặc biệt ở ý nghĩa của mỗi một sản phẩm, mỗi một chi tiết hay một họa tiết mà những nghệ nhân ấy khắc họa lên đá. Tất cả chúng đều quá nổi hoàn hảo cũng như những gì nghệ nhân đã cố gắng, không quản gian lao mưa năng cố gắng hết sức mình tạo nên những sản phẩm như mẫu lăng mộ đá mang đến cho mọi người. Chúng tôi nói làng nghề chế tạo lăng mộ bằng đá tồn tại từ đó đến nay là vì những nghệ nhân trong làng nghề cứ từng thế hệ một tiếp nối nhau xây dựng làng nghề cũng như xây dựng những công trình lăng mộ bằng đá.

Những mẫu lăng mộ bằng đá là một trong những sản phẩm mà những nghệ nhân tâm đặc nhất.

Đến nay làng nghề chế tác đá mỹ nghệ của chúng tôi vẫn tồn tại và những nghệ nhân vẫn cố gắng từng ngày để tạo thêm nhiều sản phẩm mẫu lăng mộ đá đẹp khác nhau để đáp ứng lại nhu cầu của khách hàng. Là một trong những sản phẩm nổi bật của lăng nghề chính là những mẫu lăng mộ bằng đá của những nghệ nhân với rất nhiều những điểm nổi bật chúng đã tạo nên rất nhiều những dấu mốc đỏ trên chặng đường của mỗi một nghệ nhân cũng như trên mỗi một bước đi của toàn thể làng nghề chế tác đá mỹ nghệ. Mỗi tác phẩm mẫu mộ đá được hoàn thành là khi những nghệ nhân cảm thấy hạnh phúc nhất, họ hạnh phúc vì họ đã thực hiện hoàn thành những mẫu sản phẩm của mình cũng như họ đã hoàn thành những mẫu hoa văn trên sản phẩm của mình, niềm hành phúc như được như được nhân đôi lên khi khách hàng lựa chọn nhiều hơn sản phẩm mẫu mộ đẹp của họ, những gì đẹp nhất, những gì tính túy nhất những nghệ nhân đều mang vào sản phẩm của chính mình.