<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Làng nghề chế tác đá mỹ nghệ chế tác lăng mộ bằng đá

31/08/2016 - 08:20

Hiện nay trong làng nghề chế tác đá mỹ nghệ của chúng tôi đã hình thành nên rất nhiều những mẫu lăng mộ đẹp để giúp cho tất cả khách hàng trong cả nước. Những mẫu  lăng mộ bằng đá do những nghệ nhân chế tác không những được nhiều khách hàng tìn chọn mà những mẫu lăng mộ ấy còn mang đến khá nhiều những điểm khác biệt mà không ở một mẫu hay một cách xây dựng phần mộ với giá mộ đá mà không ở sản phẩm khác có được. Với những nét đẹp từ đá, những đường nét hoa văn mà những nghệ nhân trạm khắc trên đá chúng tôi đã thành công trong việc đưa những mẫu sản phẩm của mình cho khách hàng và cho chính những người thân đã mất của họ.

Quy trình xây dựng lăng mộ bằng đá như thế nào?

Những mẫu lăng mộ bằng đá được xây dựng từ những nghệ nhân trong làng nghề chế tác đá mỹ nghệ tạo nên những sản phẩm mộ đá ninh bình ấy với những bước như sau. Thiết kế những mẫu lăng mộ bằng đá cũng như chọn những khối đá sao cho giống với kích thước bản mẫu thiết kế và những nghệ nhân sẽ tiến hành xây dựng những mẫu lăng mộ bằng đá ấy trên những khối đá ấy sao cho chúng chính xác với những mẫu sản phẩm mà những nghệ nhân đã thiết kế từ đầu. Những nghệ nhân sẽ thực hiện chế tác từ những bản thiết  kế lăng mộ đẹp và cũng như những nghệ nhân sẽ thực hiện từ những chi tiết cuối cùng cho đến những chi tiết đầu tiên của lăng mộ bằng đá và khi hoàn thiện những nghệ nhân sẽ lắp ghép từng phần một cho đến khi hoàn thiện những sản phẩm của mình.