<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Lăng mộ đá những bước đi chấp chững trên thị trường tâm linh

30/09/2016 - 09:35

Bằng chính những bước đi đầu tiên của mình trên chính đôi chân của mình trong làng nghề đá mỹ nghệ Ninh Vân hay trong chính con đường xây dựng làng nghề, xây dựng mộ bằng đá mà những nghệ nhân ngày nay đặc biệt chú ý đến chúng tôi cũng đã có nhữn dấu chân đầu tiên cũng như cách thực mà chúng tôi chọn để đi trên con đường ấy cũng hoàn toàn khác. Chúng tôi chọn cái tâm là cái gốc khi xây dựng những mẫu lăng mộ bằng đá ấy không chỉ có như thế với chính những sản phẩm mộ đá ninh bình tâm linh chúng không cho phép chúng tôi làm một cách thiếu trách nhiệm. Những sản phẩm tâm linh theo mọi người thì điểm quan trọng nhất nằm ở đây là gì cũng như theo bạn đâu được coi là một trong những điều đặc biệt quan trọng của những mẫu sản phẩm như lăng mộ đẹp từ đá khối ấy.

Lăng mộ bằng đá và những gì cần chú ý đến khi xây dựng

Những công trình chế tác như lăng mộ bằng đá là những sản phẩm tâm linh và đối với những sản phẩm tâm linh nên những yếu tố tâm linh vẫn luôn là những yếu tố quan trọng nhất trong tất cả những yếu tố khác như giá mộ đá. Đã là sản phẩm tâm linh nếu như so sánh về giá cũng như đưa ra những lý do thì những nghệ nhân cũng như khách hàng đã mất đi yếu tố tâm linh trong chính công việc xây dựng những sản phẩm ấy. Những mẫu lăng mộ bằng đá cũng như những sản phẩm đi kèm là những giá trị đặc biệt cần có trong việc cải tạo những phần mộ cho gia đình, những người thân đã mất.