<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Lăng mộ bằng đá của những nghệ nhân không có mẫu cố định

08/09/2016 - 11:21

Lăng mộ bằng đá do những nghệ nhân thực hiện chúng không hề có những hình thể, kiều dáng nhất định mà có thể đối với mỗi một khách hàng sẽ có những kiều dáng, mẫu mã khác nhau mà chúng tôi những nghệ nhân cần thay đổi để có thể đáp ứng lại nhu cầu đó, tạo nên những mẫu mộ bằng đá mới với những nét đặc trưng mới là cách mà những nghệ nhân chúng tôi thực hiện. Bạn có biết những mẫu hoa văn mà những nghệ nhân dùng để trạm khắc trên đá là những mẫu hoa văn đạm chất cổ điểm không? lý do mà những nghệ nhân chọn những mẫu hoa văn ấy chúng đều nằm trong những nét đẹp truyền thống của người việt chúng ta.

Điểm cần lưu ý khi xây dựng những mẫu lăng mộ bằng đá

Với khá là nhiều những điểm cần lưu ý khi xây dựng những mẫu lăng mộ bằng đá cũng như những mẫu lăng mộ bằng đá là những sản phẩm tâm linhchisnh vì thế những mẫu hoa văn được chọn cũng là những mẫu sản phẩm thể hiện nét đẹp truyền thống cũng như thể hiện nét tâm linh trong sản phẩm. Những hoa văn thể hiện sự bình an, sự giàu có được những nghệ nhân chúng tôi chọn để thực hiện lên những sản phẩm mộ đá khối của mình. Với những nhu cầu của khách hàng như hiện nay họ mong muốn có một điều gì đó phá cách và họ đã mong muốn có thể có những kiểu dáng lăng mộ bằng phong cách tân cổ điển một chút những làm như thế nào để chúng vẫn giữ được nét đẹp vốn có của những ngôi mộ đá xanh ấy chính là điều mà những nghệ nhân như chúng ta cần chú ý.