<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Kỹ thuật chế tác lăng mộ bằng đá của những nghệ nhân trong làng nghề

07/09/2016 - 10:39

Với những kỹ thuật chế tác nổi bật cũng như khả năng sáng tạo của những nghệ nhân trong làng nghề đá mỹ nghệ của chúng tôi có thể nói những mẫu mộ bằng đá của chúng tôi rất là nổi bật cũng như được coi như là đặc biệt nhất với làng nghề truyền thống ninh vân và đối với khách hàng của mình đây chính là những sản phẩm nổi bật và đặc biệt trong cách chế tạo của những nghệ nhân của chúng tôi, họ đã có những kinh nghiệm cũng như những kỹ thuật trong xuốt 400 năm tích hợp lại và cho đến ngày nay thì chúng đã trở thành một nghề truyền thống chế tác những mẫu lăng mộ bằng đá không thể nào phai mờ trong những người con tại làng nghề cũng như với những nghệ nhân việc gìn giữ cũng như bào tồn làng nghề là một việc không thể nào thiếu trong cuộc sống của họ.

Xây dựng kỹ thuật chế tác lăng mộ bằng đá công việc của mỗi nghệ nhân

Những mẫu lăng mộ bằng đá được xây dựng từ những người nghề nhân cũng như những nghệ nhân thực hiện công việc xây dựng mộ đá khối ấy dựa trên những bước có trong quy trình chế tác của cơ sở và quy trình ấy cũng lại là những bước mà những nghệ nhân đã thực hiện theo những gì mà họ cần thực hiện và đối với chúng tôi thì có lẽ những người nghệ nhân chính là trung tâm của quá trình tạo nên những sản phẩm mộ đá xanh và những điều đó được thực hiện sao cho tốt nhất và gần nhất để xây dựng nên những mẫu mộ đá nguyên khối với những ưu điểm vượt trội hơn những quy trình trước mà những nghệ nhân đã thực hiện.