<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Kích thước mang đến những mẫu lăng mộ bằng đá khác nhau cho khách hàng

13/09/2016 - 11:38

Khi chế tác những mẫu mộ bằng đá cũng sẽ tạo nên cho những khuôn viên khác nhau cũng như với những khuôn viên khác nhau những nghệ nhân đều sẽ thiết kế nên những mẫu sản phẩm khác nhau cho chúng có thể đáp ứng được những mẫu lăng mộ đá vào những khuôn viên ấy đó chính là một trong những điểm đặc biệt của những nghệ nhân trong làng nghề đá mỹ nghệ của chúng tôi. Tuy rằng việc chế tác những mẫu lăng mộ bằng đá sẽ do những nghệ nhân có kinh nghiệm cao trong làng nghề thực hiện nhưng hiện nay tại cơ sở chế tác đá mỹ nghệ của chúng tôi thì lại có những nghệ nhân trẻ chuyên thực hiện công việc thiết kế những mẫu mộ đá khối mới ấy đó chính là một trong những điều mà chúng tôi luôn đề cao từ trước đến nay ở những người trẻ trong làng.

Kích thước thể hiện dáng vẻ của những mẫu lăng mộ bằng đá

Với mỗi một mẫu lăng mộ bằng đá để có thể thể hiện một cách rõ mất những mẫu lăng mộ bằng đá hay chính xác hơn ấy chính là những chi tiết của sản phẩm mộ đá xanh thì những nghệ nhân cần xây dựng những mẫu sản phẩm ấy trên những kích thước khác nhau để có thể mang đến những điều khác nhau về cái nhìn của khách hàng đối với những mẫu sản phẩm của mình. Khu lăng mộ bằng đá cũng chính là những sản phẩm do những nghệ nhân trong làng nghề thực hiện. Những nghệ nhân sẽ tạo nên những kích thước khác nhau trong 8 cũng phong thủy và đặt chọn làm những mẫu mộ đá nguyên khối khác nhau và tạo nên những khu lăng mộ bằng đá khác nhau mà chúng tôi cần tạo cho khách hàng của mình.