<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Đến thăm làng nghề bạn sẽ thấy những gì trong những sản phẩm mộ đá khối

20/09/2016 - 11:25

Có thể bạn nên đến thăm làng nghề của chúng tôi một lần để có thể chọn cho mình những sản phẩm mộ đá ưng ý cũng như được một lần tận mắt thấy những nghệ nhân của chúng tôi thực hiện những chi tiết của những sản phẩm ấy trên những khối đá và nếu bạn muốn bạn có thể được những nghệ nhân thực hiện những chi tiết ấy hướng dẫn và có thể học làm những chi tiết ấy. Dựa vào những điều kiện thuật lợi mà thiên nhiên đã mang đến cho những người dân trong làng nghề của chúng tôi mà chúng tôi đã tạo nên những sản phẩm lăng mộ đá nổi bật nhất trong rất nhiều những năm nay cũng như chúng tôi đưa đến những điều khá là đặc biệt trong những sản phẩm của chính mình và cũng như đưa những sản phẩm ấy đến với tay của khách hàng.

Không để những sản phẩm lăng mộ bằng đá bị lạc hậu

Những nghệ nhân luôn tạo nên những sản phẩm mới cũng chỉ là để duy trì cho những mẫu lăng mộ đá, những sản phẩm lăng mộ không bị lạc hậu trong suy nghĩ cũng như trong nhu cầu của khách hàng. Để tất cả những sản phẩm mộ đá đẹp của làng nghề không bị lỗi cũng như không bị lạc hậu hay để khách hàng cảm thấy quá quen thuộc với những mẫu lăng mộ đá lặp đi lặp lại ấy thì những nghệ nhân trong làng nghề không những ngoài việc sản xuất thì họ cũng luôn tìm cách xây dựng những mẫu sản phẩm lăng mộ bằng đá mới với kiểu dáng cũng như những mẫu hoa văn mới để làm mới cái nhìn của khách hàng cũng như có thể tìm hiểu thêm nhiều những mẫu hoa văn mới trong xã hội cổ xưa của người dân việt chúng ta.