<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Cuối năm thời điểm xây dựng những phần mộ bằng đá

22/09/2016 - 09:52

Cuối năm thời tiết bắt đầu chuyền đông cũng như là khoảng thời gian mà ai trong chúng ta cũng để có những khoảng thời gian rảnh, công việc và khi mà chúng ta nghĩ nhiều nhất đến những người thân đã khuất một trong những truyền thống của chúng ta là thực hiện xây những mẫu lăng mộ bằng đá cho người thân vào tháng 3 hoặc là những tháng cuối năm. Khi lắp đặt lăng mộ bằng đá hay một số gia đình thì lại chọn nguyên một khu lăng mộ bằng đá để xây dựng và những mẫu mộ bằng đá hay khu lăng mộ bằng đá thì đều cần có những sản phẩm đồ thờ đá đi kèm. Hiện nay tại cơ sở Thiên Phú chúng tôi đang có dịch vụ cung cấp những sản phẩm mộ đá nguyên khối đồ thờ đá đi kèm với những sản phẩm như mộ đá, khu lăng mộ đá.

Vấn đề thời gian xây dựng lăng mộ đá do mỗi nghệ nhân

Tuy đã được để cập cũng như có thể chúng ta cũng từng nói đến một số những vấn đề như thời gian khi nào thì nên xây dựng những phần mộ cũng như đặt mẫu mộ đá khối thì nên lắp đặt khi nào cũng như chọn sản phẩm ra sao. Nhưng cũng có thể một số những lý do mà có những người không hề biết đến những chuyện đó và dẫn đến việc có thể thực hiện sai lệch so với khoảng thời gian cần thiết cũng như thích hợp để thực hiện việc chế tác mộ đá xanh đó. Cơ sở đá mỹ nghệ Thiên Phú chúng tôi là một trong những nhân tố nhỏ trong rất nhiều những nhân tố khác để tạo nên làng nghề đá mỹ nghệ hiện nay. Cũng như những sự cố gắng do mỗi một nghệ nhân trong làng nghề thực hiện.