<meta name="google-site- verification" content="w4RY1QWf6T80KdsJSew1EA3Rk0Q3Uf5vxAw2nuNQ6uo" />

Tin tức

Công nhận của nhà nước đối với những mẫu lăng mộ bằng đá

07/09/2016 - 10:42

Đó là sự công nhận của nhà nước còn đối với những sản phẩm lăng mộ bằng đá của chúng tôi thì có lẽ đã được khá nhiều người biết đến cũng như coi nó như một nét đặc trung của làng nghề của những nghệ nhân của chúng tôi. Và hơn thế nữa những mẫu sản phẩm ấy đã theo những nghệ nhân của chúng tôi rất nhiều năm nay và chúng giúp cho sự xuất hiện của những mẫu sản phẩm tâm linh từ mộ đá đẹp được biết đến cũng như được nhiều người nhắc đến mỗi khi họ có ý định xây dựng những phần mộ cho ông bà tổ tiên hay khi họ tìm những sản phẩm tâm linh cao cấp cho gia đình của họ.

Thành công lăng mộ bằng đá được các nghệ nhân chế tác tại làng nghề

Với những gì mà những nghệ nhân của chúng tôi đã thực hiện thì sau rất nhiều năm xây dựng những mẫu lăng mộ bằng đá những nghệ nhân trong làng nghề cũng nhận được sự công nhận của nhà nước về sự xuất hiện cũng như những gì mà những mẫu lăng mộ bằng đá đã mang đến cho những nghệ nhân trong làng nghề. Chúng không chỉ mang đến cho những nghệ nhân trong làng nghề những sự công nhận về những sản phẩm lăng mộ đá đẹp mà chúng còn mang đến cho làng nghề những điều kiến sống khá hơn trước rất nhiều. Với những nghệ nhân của chúng tôi hiện nay thì việc chế tạo nên những mẫu lăng mộ bằng đá mới chính là mục tiêu quan trọng cũng như là mục tiêu mà tất cả mọi cơ sở hưởng đến để tạo nên những kỳ tích những thành công lớn hơn nữa tại làng nghề.